Śledzenie zmian w MS Word 2003

Tym razem o starszym edytorze. W tekstach stworzonych w edytorze Microsoft Word 2003 (MS Office) podczas korekty wykorzystujemy narzędzie „Śledź zmiany” (Narzędzia->Śledź zmiany lub Ctrl+Shift+E), które zaznacza poprawiany fragment tekstu, a na marginesie wstawia adekwatny komentarz. Dzięki temu można zobaczyć wszystkie zmiany naniesione na tekst. Pasek narzędzi wywołujemy: Widok->Paski narzędzi->Recenzja. Dodany fragment tekstu zaznaczany jest Read more about Śledzenie zmian w MS Word 2003[…]