Rejestrowanie zmian w OpenOffice Writer

Dziś o tym, jak rejestrować zmiany w OpenOffice. W edytorze Writer śledzenie zmian, zwane „rejestrowaniem zmian”, uruchamia się w pasku narzędzi w zakładce Edycja->Zmiany. Można wybrać tam jedną z dostępnych opcji: „Rejestruj”, „Pokaż”, „Akceptuj albo odrzuć”. Opcja „Rejestruj” powoduje włączenie rejestrowania zmian, natomiast opcja „Pokaż” pozwala zobaczyć naniesioną korektę.   Dodany fragment tekstu domyślnie zaznaczany Read more about Rejestrowanie zmian w OpenOffice Writer[…]

Komentowanie tekstu w Adobe Acrobat

Komentowanie tekstu w Adobe Acrobat W korygowaniu tekstów po składzie posługujemy się programem Adobe Acrobat Standard, który dostarcza użytkownikowi specjalne narzędzia do komentowania oraz recenzowania tekstów. Dzięki wieloletniej praktyce wypracowaliśmy najczytelniejszy sposób nanoszenia korekty i prezentowania swoich uwag. Wszystkie nanoszone przez nas zmiany są widoczne również w programie Adobe Reader. Tekst zaznaczony do poprawienia.   Read more about Komentowanie tekstu w Adobe Acrobat[…]

Śledzenie zmian w MS Word 2003

Tym razem o starszym edytorze. W tekstach stworzonych w edytorze Microsoft Word 2003 (MS Office) podczas korekty wykorzystujemy narzędzie „Śledź zmiany” (Narzędzia->Śledź zmiany lub Ctrl+Shift+E), które zaznacza poprawiany fragment tekstu, a na marginesie wstawia adekwatny komentarz. Dzięki temu można zobaczyć wszystkie zmiany naniesione na tekst. Pasek narzędzi wywołujemy: Widok->Paski narzędzi->Recenzja. Dodany fragment tekstu zaznaczany jest Read more about Śledzenie zmian w MS Word 2003[…]

Śledzenie zmian w MS Word 2007 i 2010

Tym wpisem rozpoczynamy serię dotyczącą obsługi edytora Word. Podczas pracy nad dokumentem stworzonym w edytorze Microsoft Word 2007 oraz 2010 (MS Office) można z łatwością wprowadzać i wyświetlać prześledzone zmiany i komentarze.    Poprawiając teksty wykorzystujemy narzędzie „Śledź zmiany” (Recenzja->Śledź zmiany lub Ctrl+Shift+E). Funkcja umożliwia śledzenie wstawień, usunięć, formatowania i komentarzy.   Program umożliwia zmianę Read more about Śledzenie zmian w MS Word 2007 i 2010[…]