Rota – wiersz, który stał się hymnem

Poprzedni wpis dotyczył  zwyczajów i obrzędów związanych z Niedzielą Palmową. Dzisiaj natomiast będzie trochę historycznie i patriotycznie. Poznajcie historię pewnego wiersza, który stał się hymnem. 

Rugi Pruskie - tło historyczne

Zdecydowaną walkę z polskością w zaborze pruskim rozpoczął w latach 70. XIX wieku Otton von Bismarck, zwany „żelaznym kanclerzem”. Jego „Kulturkampf”, który miał na celu osłabienie wpływów Kościoła Katolickiego - ostoi narodowego życia Polaków - nie przyniósł zamierzonych efektów.
 Wojciech Kossak, Rugi pruskie, 1909

Wojciech Kossak, Rugi pruskie, 1909

26 marca 1885 r. rozpoczęły się masowe wysiedlenia Polaków nieposiadających pruskiego obywatelstwa, tzw. rugi pruskie. Minister spraw wewnętrznych Prus nakazał władzom prowincjonalnym wysiedlić za granicę Niemiec wszystkich Polaków i Żydów mających obywatelstwo rosyjskie. W lipcu 1885 roku rozporządzenie o wysiedleniu zostało rozszerzone na obywateli austriackich. Ponadto władze prowincjonalne zostały zobowiązane do pilnowania, aby w przyszłości na tych terenach nie osiedlali się „niepożądani cudzoziemcy”. Te wysiedlenia były przeprowadzone w sposób niehumanitarny i na zasadzie dyskryminacji etnicznej.

Postawa Polaków

Kolejnym istotnym wydarzeniem był strajk dzieci we Wrześni, który rozpoczął się 20 maja 1901 roku. Niemiecki nauczyciel wymierzył karę cielesną dzieciom za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii. Zastrajkowało wówczas 118 uczniów i uczennic. Ich rodziców władze niemieckie ukarały więzieniem. Za przykładem dzieci wrzesińskich poszli uczniowie w innych szkołach zaboru pruskiego. W 1906 opór dzieci, podtrzymywany przez rodziców, przybrał postać powszechnego strajku. W fazie największego jego nasilenia strajkowało ok. 75 tys. dzieci w ok. 800 szkołach (na łączną liczbę 1100 szkół).

Polacy nie tylko nie poddali się, wręcz przeciwnie - okrzepli i wzmocnili się w swym oporze. Dlatego Prusacy uderzyli w polską mowę, kulturę i gospodarkę. W marcu 1908 roku sejm pruski uchwalił ustawę o przymusowym wywłaszczeniu polskich majątków. W ten sposób postanowiono ukarać ciągle niepokornych Polaków, przeciwstawiających się prowadzonej germanizacji. Jednak nasz naród się nie ugiął. We Lwowie demonstranci wybili szyby w konsulacie niemieckim, w Krakowie protestowali robotnicy. Do protestów przeciwko polityce germanizacyjnej przyłączyło się wielu znanych ludzi kultury, pisarzy polskich i zagranicznych. W takiej atmosferze w 1908 roku Maria Konopnicka (1842-1910) polska poetka, prozaik, krytyk, publicystka, opublikowała wiersz pt. Rota.

Historia powstania Roty

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 100 lat pierwodruku Roty

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 100 lat pierwodruku Roty

Maria Konopnicka napisała Rotę w czasie pobytu w Cieszynie w 1908 r.  Ta wybitna poetka już wtedy była aktywną działaczką i inicjatorką akcji protestacyjnej przeciwko polityce germanizacji oraz aktom gwałtu ze strony władz we Wrześni.
Pierwotnym impulsem do powstania wiersza były więc tragiczne wydarzenia we Wrześni pod Poznaniem. Autorka, przebywając od 10 lat w Europie Zachodniej, dowiedziała się w 1901 roku о pruskich represjach wobec polskich dzieci z Wrześni, które zaprotestowały przeciw nauczaniu religii w języku niemieckim. Zarówno rozruchy wrzesińskie, jak i dalsze antypolskie, germanizacyjne posunięcia władz w zaborze pruskim - skłoniły poetkę do napisania słynnych dziś pierwszych słów wiersza, które stały się hasłem-zawołaniem przysięgi ojczystej: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...


Rota
 została napisana przez Marię Konopnicką odręcznie – atramentem na kartce z zeszytu w kratkę. Wiersz składa się z czterech zwrotek, z czego trzy stanowią kanon jednej z polskich pieśni patriotycznych pod tym samym tytułem. 

Wiersz ten po raz pierwszy został wydrukowany w listopadowym numerze krakowskiego pisma „Przodownica” w 1908 roku. Do redakcji czasopisma poetka przesłała trzy pierwsze zwrotki Roty; czwartą natomiast odnaleziono później w rękopisie poetki. Wkrótce został również opublikowany w „Gwiazdce Cieszyńskiej” i „Gazecie Polskiej” w Chicago. 

Rota w muzyce

Do słów opracowanych przez Marię Konopnicką muzykę napisało aż sześciu kompozytorów. Do dzisiaj zachowała swoją żywotność melodia skomponowana w 1910 r. przez Feliksa Nowowiejskiego na Obchód Grunwaldzki w Krakowie.

W pierwszych dniach stycznia 1910 roku Nowowiejski, kompozytor о międzynarodowej sławie, a zarazem organista-wirtuoz działający wówczas w Krakowie, skomponował do znalezionego przez siebie wiersza muzykę. Rękopis partytury opatrzył datą: 13 stycznia 1910 i umieścił go w numeracji swoich utworów jako opus 38 numer 2.

Wiadomo na pewno, że były cztery rękopisy, ale jedynym zachowanym jest ten, który znajduje się w księgozbiorze Biblioteki Głównej w Bydgoszczy i opatrzony jest datą 17 lutego 1910 roku. Bibliofil Witold Bełza, ówczesny dyrektor, a dzisiejszy patron Biblioteki Głównej w Bydgoszczy, nabył go 15 lat później. Do dziś przechowywany jest w zbiorach specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Z kompozycją tą wiąże się bardzo ciekawa historia.

A było to tak: „13 stycznia 1910 r. znakomity kompozytor Feliks Nowowiejski udaje się do zakładu fryzjerskiego przy ulicy Floriańskiej nr 20. Oczekiwanie na brzytwę skraca sobie lekturą „Przodownicy” – pisemka dla kobiet z gminy. Znaleziony w nim wiersz Marii Konopnickiej Pobudka powoduje, iż kompozytor rezygnuje z golenia, wybiega na Planty i w ciągu godzinnego spaceru komponuje Rotę, która już 23 stycznia będzie wykonywana przez chór „Sokół” na wieczornicy ku czci powstania styczniowego, a oficjalnie 15 lipca na obchodach 500-lecia Grunwaldu. Pytany przez dziennikarzy, gdzie znalazł natchnienie, Nowowiejski (ku oburzeniu Konopnickiej) do końca życia będzie opowiadał, że w zakładzie fryzjerskim. Autorka słów nigdy nie spotka się z autorem melodii.

Kraków, a osobliwie krakowski artysta Jacek Puget będą próbować nakłonić Konopnicką do zmiany słów „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz”, ta jednak nie chce wprowadzić poprawki. W rezultacie powstała w Krakowie pieśń nigdy nie zostanie naszym hymnem narodowym”

Już kilka dni później, 23 stycznia, na specjalnym koncercie poświęconym rocznicy wybuchu powstania styczniowego - pieśń tę zaśpiewał krakowski chór „Sokół” pod dyrekcją prof. Stanisława Bursy. Oficjalne wykonanie nastąpiło 15 lipca 1910 podczas wielkiej manifestacji patriotycznej związanej z uroczystym odsłonięciem Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, zorganizowanej w rocznicę 500-lecia zwycięstwa Polski w bitwie pod Grunwaldem.  Utwór śpiewały wówczas pod dyrekcją kompozytora wszystkie chóry Krakowa, do których dołączyli się jeszcze chórzyści przybyli z terenu Górnego Śląska oraz z obszarów objętych zaborami. Ponad 600-osobowym chórem (wyłonionym z 6000 śpiewaków z różnych  chórów) dyrygował sam kompozytor. 

Pierwotnie Feliks Nowowiejski nazwał pieśń Hymnen Grunwaldzkim, а pierwsze wydanie tej pieśni w 1910 roku nosiło tytuł: Ojczyźnie! HASŁO - uroczysta pieśń na obchód grunwaldzki. Jednak do historii Polski pieśń ta weszła pod nazwą, której używamy do dnia dzisiejszego – Rota.  Pieśń była jedną z najbardziej znanych pieśni narodowych, którą żołnierz śpiewał w każdych okolicznościach, a szczególnie gdy mu dopiekli opiekunowie spod znaku czarnego orła. Tekst tego utworu zawierał credo polityczne, które wyrażało ówczesne nastroje społeczeństwa. Jeszcze przed wojną stał się hymnem Skautów, później ulubioną chóralną rotą przysięgi Legionów, obecnie ogólną własnością narodu. Do 1918 r. uważany był za nieoficjalny hymn narodowy.


Bibliografia

Historia skomponowania muzyki do Roty: Czuma Mieczysław, Kozioł Michał, Mazan Leszek, Rożek Michał, Vasina Dariusz, To jest Kraków, mości książę!

Historia Polski, tom III 1850/1864-1918, część 2 1850/1864-19 00, oprac. przez Polską Akademię Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, s. 684.

http://www.pawlowicz.opoka.org/czytelni/rota.htm

http://www.polskatimes.pl/artykul/222338,rekopis-roty-wystawiony-w-bibliotece,id,t.html

2 thoughts on “Rota – wiersz, który stał się hymnem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *