Trzech Króli czy Trzech Królów

W poprzednim wpisie analizowaliśmy łączliwość składniową czasowników związanych z ubieraniem się.  Dziś warto zatrzymać się nad pisownią nieoficjalnej nazwy Uroczystości Objawienia Pańskiego  – święta Trzech Króli.

Jan Miodek w tekście z cyklu „Rzecz o języku” na łamach dziennika „Polska”
zadaje pytanie, które  intryguje każdego świadomego użytkownika polszczyzny: Dlaczego Trzech Króli, skoro poczet królów? Dlaczego nazwa zawiera formę „króli”, skoro dopełniacz liczby mnogiej rzeczownika król  to królów? Odpowiedź jest związana z dziejami spółgłoski „l”.

Otóż w połączeniu wyrazowym Trzech Króli, funkcjonującym w polskiej tradycji jako nazwa uroczystości kościelnej, zachowała się starsza końcówka „-i” po pierwotnie miękkim „l” (Trzech Króli – jak liści, gości, koni, słoni). trzech króli

Forma króli w nazwie jest formą historyczną sięgającą czasów, gdy spółgłoska „l” była miękka, a wszystkie wyrazy kończące się na –l miały końcówkę –i: króli, kąkoli, wentyli, bóli, patroli. Ponieważ na przestrzeni lat spółgłoska „l” stwardniała, zaczęto do niej dodawać dopełniaczową końcówkę –ów: królów, bólów (obok wciąż poprawnej formy bóli), wentylów (obok wentyli), patrolów (obok patroli).

W tego typu skostniałych wyrażeniach i zwrotach z reguły utrzymują się do dziś archaiczne stany językowe. Rzeczownik król – używany często także poza połączeniem Trzech Króli – zaczął też jednak przyjmować końcówkę „-ów” przynależną rzeczownikom twardotematowym (królów – jak domów, wozów, stołów, psów, kotów), co nie może dziwić, skoro „l” stwardniało. Obecnie postać ta ma status formy wyłącznej, stąd też poczet królów, historia królów, nie ma królów, natomiast jedynym wyjątkiem jest nazwa uroczystości kościelnej Trzech Króli.

Wymienione warianty nie różnią się znaczeniem, jedynie w przypadku króli królów  końcówka gramatyczna modyfikuje sens wyrazów: forma królów odnosi się do rzeczownika osobowego, forma króli – do figur w kartach i do królików. Tylko w historycznej nazwie Trzech Króli jest zawarte znaczenie osobowe.

Bibliografia:

PolskieRadio.pl, Trójka, Co w mowie piszczy?, „Trzech Króli” – „trzech królów”, Data dodania: 5.01.2011, http://www.polskieradio.pl/9/305/Artykul/289771,Trzech-Kroli-%E2%80%93-trzech-krolow

Jan Miodek o oboczności króli:królów – LXIII, Data dodania: 6.01.2011,  Czytaj więcej: http://www.raciborz.com.pl/art18432.html

Jan Miodek, Dlaczego Trzech Króli, skoro poczet królów?, Data dodania: 2.01.2009, http://www.polskatimes.pl/artykul/75072,dlaczego-trzech-kroli-skoro-poczet-krolow,id,t.html

4 thoughts on “Trzech Króli czy Trzech Królów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *