Poprawne i błędne związki frazeologiczne

błędne związki frazeologiczne

 

W poprzednim wpisie zatrzymaliśmy się nad zagadnieniem dotyczącym genezy i etymologii karnawału. Dziś natomiast  opowiemy sobie o ciekawych związkach wyrazowych – frazeologizmach.

Związki frazeologiczne są to ustabilizowane w danym języku, połączenia wyrazów, których znaczenia nie są równe sumie znaczeń poszczególnych wyrazów. Nie należy rozumieć dosłownie; ich znaczenie jest symboliczne i ma charakter opisowy. Czasami są błędnie nazywane przysłowiami. Te natomiast są krótkimi zdaniami pochodzącymi zwykle ze źródeł ludowych lub literackich, utrwalone w tradycji ustnej, wyrażające jakąś myśl, sentencję, wskazówkę, przestrogę.
 
Profesor Podracki, recenzując Wielki słownik frazeologiczny z przysłowiami, napisał: "Związki frazeologiczne stanowią nieodłączny i bardzo cenny fragment leksyki w każdym języku. Ich powiązania z historią, cywilizacją, kulturą narodu są powszechnie znane (m.in. utrwalony w języku obraz świata, antropocentryzm, wartościowanie). Zbiory frazeologizmów służą celom praktycznym (użytkowym i dydaktycznym) i naukowym".

 

Funkcjonowanie związków frazeologicznych

Aby wyjaśnić funkcjonowanie związków frazeologicznych, muszę odnieść się do zasad językowych, a dokładniej do frazeologii (frazeologia to dział językoznawstwa zajmujący się związkami wyrazowymi).
Ze względu na stopień łączliwości wyróżniamy związki frazeologiczne stałe, łączliwe i luźne.
 • związki łączliwe, w których wyrazy nie są aż tak ściśle związane ze sobą, by zmiana jednego z nich powodowała niemożliwość zrozumienia sensu całości, np. pomyślny zbieg okoliczności  i szczęśliwy zbieg okoliczności,
 • związki stałe, w których żadna zmiana nie jest możliwa, gdyż związek straci sens, np. uciekać, gdzie pieprz rośnie i uciekać, gdzie papryka rośnie; związki te są nieprzekłdalne na inne języki – nazywamy je idiomami.
 

 

Podział związków frazeologicznych

Ze względu na budowę gramatyczną natomiast związki frazeologiczne dzielimy na:

» wyrażenia, czyli związki wyrazowe, w skład których nie wchodzi czasownik, np. biały kruk, kamień węgielny, marzenie ściętej głowy,

» zwroty, czyli związki wyrazowe, w których podstawowym członem jest czasownik, np. spojrzeć prawdzie w oczy, dać nogę, stawać okoniem,

» frazy, czyli połączenia wyrazów mające budowę zdania lub równoważnika zdania, np. czym chata bogata, tym rada, jaki pan, taki kram, bez pracy nie ma kołaczy; frazami są przysłowia, sentencje, powiedzonka.

W języku wciąż pojawiają się nowe związki frazeologiczne, nawiązujące do sytuacji z życia codziennego. Posługujemy się nimi chętnie, gdyż stanowią pewien skrót myślowy, są zabawne, ubarwiają wypowiedź. Wystarczy przypomnieć takie związki: jeździć na gapę, pirat drogowy, sytuacja podbramkowa. Bardzo dużo frazeologizmów odnosi się do części ciała, np.: mieć głowę do interesów, wisieć na włosku, na oko, uszy do góry, kręcić nosem, na własną rękę.

 

Gdzie szukać związków frazeologicznych

Źródeł związków frazeologicznych możemy szukać w:
 • mitologii: nić Ariadny, syzyfowa praca,
 • Biblii: salomonowy wyrok, rzeź niewiniątek,
 • historii: pójść do Canossy, chylić czoła,
 • literaturze: walka z wiatrakami, być albo nie być,
 • legendach, anegdotach: wyjść jak Zabłocki na mydle, wzrok Bazyliszka,
 • życiu codziennym: woda sodowa uderzyła do głowy, małe piwo, bawić się w kotka i myszkę, pokładać się ze śmiechu.

Wybór związków frazeologicznych pasujących do danej sytuacji jest duży.

 • Gdy wszystko nam się udaje, to znaczy, że idzie jak z płatka lub jak po maśle.
 • Jeśli wiemy, jak rozwiązać jakiś problem, możemy wykrzyknąć: to proste jak drut, to jasne jak słońce, to bułka z masłem, to kaszka z mlekiem.
 • Jeśli natomiast problem okaże się trudny, będzie to twardy orzech do zgryzienia, a iść nam będzie jak po grudzie. Może się okaże, że porwaliśmy się z motyką na słońce.
 • Są ludzie, którzy za nic nie zdradzą powierzonej im tajemnicy, czyli będą trzymać język za zębami, nie puszczą pary z ust, będą milczeć jak zaklęcinabiorą wody w usta.

Warto korzystać z synonimicznych (bliskoznacznych) związków frazeologicznych, aby opowiadania były barwne i dynamiczne.

Niestety nieznajomość znaczenia frazeologizmów bywa przyczyną błędów frazeologicznych. Wprawdzie czasem nas to śmieszy, ale może też być źródłem nieporozumienia.

 

 

Błędne związki frazeologiczne

Błędy mogą polegać na:

 • opuszczeniu albo dodaniu jakiegoś wyrazu wchodzącego w skład związku, np. użyć jak w studni, zamiast użyć jak pies w studni, wyrwać się jak przysłowiowy Filip z konopi zamiast wyrwać się jak Filip z konopi,
 • zastąpieniu jednego wyrazu innym, np. nie dać sobie w kotlet dmuchać zamiast nie dać sobie w kaszę dmuchać,
 • skrzyżowaniu dwóch związków frazeologicznych, np. przywiązywać uwagę (powstał ze związków przywiązywać wagę i zwracać uwagę),
 • zamianie formy fleksyjnej jednego z wyrazów, np. ściany mają ucho (zamiast ściany mają uszy), kapuściana główka (zamiast kapuściana głowa).
Związków frazeologicznych w języku mamy bardzo wiele, zresztą im język jest bogatszym, tym jest ich więcej. Warto pamiętać, że każdy język ma swoje związki frazeologiczne i nie należy ich przekładać dosłownie! Zwroty te często sprawiają problem nie tylko cudzoziemcom, ale także rodzimym użytkownikom języka. Dlaczego? Bo  aby uniknąć błędów frazeologicznych, trzeba po prostu je poznać.
Dlatego na naszym profilu na Facebooku rozpoczynamy nowy cykl: HASŁO SŁOWNIKOWE TYGODNIA, w ramach którego w każdy czwartek będziemy prezentować jedno szczególnie interesujące hasło pochodzące z zasobów słownikowych. Będą to głównie wyjaśnienia związków frazeologicznych, ale też wyrazów trudnych, kłopotliwych. Serdecznie zapraszam!
 

Bibliografia

(Stanisław Skorupka Słownik frazeologiczny języka polskiego Wstęp) p. fraza
Wielki słownik frazeologiczny z przysłowiami
http://alicjadudek.republika.pl/fraz.htm - typologia frazeologizmów
St. Skorupka „Słownik frazeologiczny języka polskiego” Warszawa 1985
2) St. Skorupka „Typy połączeń frazeologicznych” [w]: „Poradnik Językowy” zeszyt 5; zeszyt 6
3) A. M. Lewicki „Aparat pojęciowy frazeologii” [w]: „Z badań nad literaturą i językiem” 1974
4) E. Kozarzewska „Nowsze próby klasyfikacji związków frazeologicznych” [w]: Prace Filologiczne XXVIII 1979

1 thought on “Poprawne i błędne związki frazeologiczne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *