Henryk Sienkiewicz, Feliks Nowowiejski i Cichociemni patronami 2016 roku

Poprzedni wpis dotyczył pisowni święta Trzech Króli. Tym razem spieszymy donieść, że Henryk Sienkiewicz, Feliks Nowowiejski i Cichociemni zostali patronami 2016 roku. Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2016 roku jako Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Rok Henryka Sienkiewicza

 Henryk Sienkiewicz został ustanowiony przez sejm patronem roku 2016. Okazją do ustanowienia patronatu jest 170. rocznica urodzin oraz 100. rocznica śmierci pisarza.sienkiewicz

W uchwale podkreślono, że Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości. Jego powieści historyczne podtrzymywały na duchu kolejne pokolenia Polaków w czasach narodowych niedoli. 

Twórczość Henryka Sienkiewicza, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę państwowości. Niech Sienkiewiczowska spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń Polaków – głosi uchwała. Przytoczono w niej też słowa Stanisława Cata-Mackiewicza, który napisał o Sienkiewiczu: My wszyscy z niego.

Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

W przyjętej przez Sejm uchwale o ustanowieniu roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Izba wyraziła nadzieję, że obchody rocznicy będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej.chrzest Polski Matejko

Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu (…) Sejm czci pamięć przełomowego w historii Polski wydarzenia, jakim było przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I. Izba wyraża też nadzieję, że obchody rocznicy będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej – czytamy w uchwale.

W dokumencie przypomniano też słowa Jana Pawła II: Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami bogatej historii i kultury.

W uchwale przypomina się też obchodzone 50 lat temu, w 1966 r. uroczystości „Sacrum Millennium Poloniae” i ich znaczenie na polskiej drodze do wolności. Były one masową demonstracją wiary oraz wyrazem oporu wobec władz komunistycznych – podkreślono.

Obchody centralne 1050. rocznicy chrztu Polski zaplanowano na 14-16 kwietnia. Odbędą się w Gnieźnie (14 kwietnia) i w Poznaniu (15-16 kwietnia). Honorowy patronat nad obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski objął prezydent Andrzej Duda.

Cichociemni patronami 2016 roku

Patronami roku 2016 Sejm ustanowił także Cichociemnych – żołnierzy polskich szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. W lutym minie 75 lat od pierwszego spadochronowego zrzutu tych żołnierzy na teren okupowanej Polski.cichociemni

W nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. miał miejsce pierwszy zrzut do walki w okupowanej Polsce Cichociemnych – spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich – spadochroniarzy – skierowano do innych okupowanych krajów w Europie – napisano w uchwale.

W dokumencie przypomniano, że Cichociemni stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Dodano, że z uwagi na swoje zasługi w walce o niepodległość Polski, powinni mieć oni stałe miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych. W uchwale podkreślono też konieczność upowszechniania wiedzy o osiągnięciach i poświęceniu Cichociemnych oraz instytucjonalnego i obywatelskiego wsparcia działań podejmowanych w tym zakresie m.in. przez ich rodziny oraz Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Feliks Nowowiejski – patron roku 2016

nowowiejskiRok 2016 ustanowiono także Rokiem Feliksa Nowowiejskiego – kompozytora, dyrygenta, autora muzyki do „Roty”. Nowowiejski zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury – głosi uchwała. Artysta był autorem wielu pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego. (…) Jego dorobek wywarł wpływ na kulturę muzyczną całego świata, a w szczególności Polski. Artysta zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury – czytamy w uchwale.

Bibliografia:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp? documentId=6347977305382009C1257F2C00474D60

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/33_u/$file/33_u.pdf

1 thought on “Henryk Sienkiewicz, Feliks Nowowiejski i Cichociemni patronami 2016 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *