Jak się pisze – zabawa z Barbórką

Dziś nie można inaczej niż z pytaniem: jak powinno się poprawnie zapisywać nazwę święta górniczego: Barburka czy Barbórka? A może poprawny jest zapis małą literą?
images (17)W 2007 roku po wielu latach zmieniono w Warszawie nazwę ulicy z Barburki na Barbórki. I zrobiło się gorąco. 
Spróbujmy się zatem przyjrzeć tej sprawie sine ira et studio.

Pisownia nazwy święta górniczego

Zacznijmy od tego, że nie można mówić o błędzie ortograficznym w tak napisanej nazwie. Z błędem bowiem mamy do czynienia tylko wtedy, gdy ktoś napisze jakiś wyraz bądź grupę wyrazów niezgodnie z obowiązującymi w danym momencie zasadami pisowni. Kto miał w ręce przedwojenną książkę czy gazetę, z pewnością dostrzegł niejedno odstępstwo od dzisiejszej pisowni. Z pisownią słowa Barburka (możliwe też barburka, małą literą) jest podobnie. barburka

Prof. Witold Doroszewski, znany językoznawca i redaktor największego XX-wiecznego słownika języka polskiego, zalecał taką właśnie pisownię. Nazwa ul. Barburki jest więc ortograficznym archaizmem. Natomiast zgodnie ze współczesnymi zasadami pisowni obowiązuje nas pisownia „Barbórka”.
Witold Doroszewski tak uzasadniał pisownię Barburka:

W pisowni polskiej można zauważyć tendencję do wprowadzania litery „u” zamiast „o” kreskowanego w wypadkach, gdy „u” nie wymienia się z „o”.

Prof. Doroszewski dodaje jeszcze, że tą samą zasadą kierowano się w 1936 r., gdy przeprowadzono reformę ortograficzną i zmieniono brózda, chróst na bruzda, chrust, bo w tych wyrazach samogłoska „u” nie wymienia się na „o”. W wyrazie Barburka natomiast „u” wymienia się na „a” (Barbara). Jest to wymiana (oboczność) wyjątkowa i – zdaniem profesora – nie usprawiedliwia ona przyjęcia pisowni Barbórka.

Po latach językoznawcy zmienili zdanie. Słownik poprawnej polszczyzny z 1973 roku pod red. Doroszewskiego i Kurkowskiej oraz Słownik ortograficzny Szymczaka z 1975 roku ostatecznie zaakceptowały formę z „ó”. Decyzja o zmianie nazwy ulicy była więc trochę spóźniona 🙂
Najprościej będzie, jeśli przytoczę tu słowa prof. Jana Miodka, medialnego następcy Witolda Doroszewskiego:

Jest to ukłon w stronę śląskiej tradycji, w której funkcjonuje postać Barbora [!] i wywiedziona z niej – umotywowana morfologicznie – Barbórka. Święto górnicze i nazwa ze śląskim regionem są genetycznie związane, dobrze się więc stało, że uszanowano tradycję lokalną, przekształconą w zwyczaj ogólnopolski (J. Miodek, Odpowiednie dać rzeczy słowo).

O tym, także w aspekcie zapisu wielką/małą literą, można poczytać również na blogu Macieja Malinowskiego – Obcy język polski.

Poprawny zapis Barbórki

Poprawne są więc zapisy: Barbórka (gdy mówimy o nazwie własnej święta górniczego) oraz barbórka (w odniesieniu do zabaw i zwyczajów związanych z tym świętem).

Na załączonym zdjęciu skan ze słownika autorstwa Ewy i Feliksa Przyłubskich „Język polski na co dzień” z 1985 roku. Jak widać, w tamtych czasach nowinki nie rozchodziły się tak szybko – 10 lat po ogłoszeniu zmian wciąż można było znaleźć poprzednią wersję zapisu:)

barburka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *