+48 609 573 298; +48 601 578 248 studio@editorial.pl

Przed 2004 rokiem poprawny był zapis: święty Mikołaj. Było jednak wiele wyjątków – przymiotnik święty pisany był wielką literą w nazwach ulic, kościołów, zgromadzeń zakonnych. Powodowało to ogromne zamieszanie. Nawet w Poradni Językowej PWN można znaleźć różne wyjaśnienia takiej czy innej pisowni. Na szczęście 5 maja 2004 roku Komisja Języka Religijnego Rady Języka Polskiego jednoznacznie wypowiedziała się w sprawie pisowni nazw własnych osób świętych. Wtedy właśnie niespójne dotąd wersje zostały ujednolicone. Mimo że w regułach Wielkiego słownika ortograficznego z 2016 roku pominięto ten problem, pod poszczególnymi hasłami można znaleźć odpowiedź na nurtujące nas dzisiaj pytanie. Przymiotnik święty w nazwach własnych osób świętych zapisujemy wielką literą, o ile nie jest on skrócony. Jeśli natomiast używamy skrótu, to zapisujemy go małą literą. Jest to zgodne z zasadą, że jeżeli w skład członu określającego nazwy wielowyrazowej wchodzi skrót, to piszemy go małą literą. W odniesieniu do Świętego Mikołaja biskupa zawsze będziemy jego imię oraz przymiotnik święty zapisywać wielką literą, natomiast skrót: św. – małą literą. Dlatego poprawny jest zapis: Święty Mikołaj/ św. Mikołaj. „W dniu świętego Mikołaja istnieje zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami.” „Patronem dzieci jest św. Mikołaj.”

Przed 2004 rokiem poprawny był zapis: święty Mikołaj. Było jednak wiele wyjątków – przymiotnik święty pisany był wielką literą w nazwach ulic, kościołów, zgromadzeń zakonnych. Powodowało to ogromne zamieszanie. Nawet w Poradni Językowej PWN można znaleźć różne wyjaśnienia takiej czy innej pisowni. Na szczęście 5 maja 2004 roku Komisja Języka Religijnego Rady Języka Polskiego jednoznacznie wypowiedziała się w sprawie pisowni nazw własnych osób świętych. Wtedy właśnie niespójne dotąd wersje zostały ujednolicone. Mimo że w regułach Wielkiego słownika ortograficznego z 2016 roku pominięto ten problem, pod poszczególnymi hasłami można znaleźć odpowiedź na nurtujące nas dzisiaj pytanie.

Przymiotnik święty w nazwach własnych osób świętych zapisujemy wielką literą, o ile nie jest on skrócony. Jeśli natomiast używamy skrótu, to zapisujemy go małą literą. Jest to zgodne z zasadą, że jeżeli w skład członu określającego nazwy wielowyrazowej wchodzi skrót, to piszemy go małą literą.

W odniesieniu do Świętego Mikołaja biskupa zawsze będziemy jego imię oraz przymiotnik święty zapisywać wielką literą, natomiast skrót: św. – małą literą. Dlatego poprawny jest zapis: Święty Mikołaj/ św. Mikołaj.

„W dniu świętego Mikołaja istnieje zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami.”

„Patronem dzieci jest św. Mikołaj.”