Wyrazy kłopotliwe – odkryj słowa, o których możesz nie mieć zielonego pojęcia. Dziś litera A, cz. 2

Jeśli zastanawiałeś się, czy słowa, którymi się posługujesz, są używane poprawnie, i nie znalazłeś nigdzie odpowiedzi – ten cykl jest dla Ciebie. Dowiedz się więcej o wyrazach, które mogą Cię zaskoczyć. Zacznij używać ich poprawnie, zgodnie z ich znaczeniem.

a

Dziś pierwsza porcja trudnych słów. Będziemy je prezentować w porządku alfabetycznym. Dziś więc trudne, kłopotliwe wyrazy na literę a.

Abnegat, abnegacja – wbrew wielu skojarzeniom abnegat to nie ktoś, kto wszystkiemu zaprzecza, lecz ktoś, kto nie dba o swoje wygody, powierzchowność czy przyjemności.

Absorpcja, adsorpcja – oba wyrazy mają zakończenia -pcja, nie -bcja, mimo iż w w pokrewnych czasownikach pojawia się końcówka -bować absorbować, adsorbować. Nietrudno więc o błąd. Podobnie rzecz się ma z wyrazami subskrypcja (subskrybować) transkrypcja (transkrybować).

Ad – przy wyliczeniach często stosuje się łacińskie słowo ad, czyli do, będące odsyłaczem do punktów wyżej podanego planu. Jako że jest to łacińskie przyimek, a nie skrót, nie stosujemy po nim kropki.

Adaptować, adoptować – podobieństwo tych czasowników jest dokuczliwe, a przecież mają zupełnie inne znaczenie. Nie wolno ich używać zamiennie. Adaptować oznacza przystosować do nowych celów coś wcześniej już używanego (np. scenariusz filmowy dla teatru), można też adaptować się  do nowych warunków, czyli przystosować się do nich. Natomiast adoptować można dziecko, uznając je wedle prawa  za swoje. O pomyłkę tym łatwiej, że oba wyrazy mają wspólny synonim przysposobić. Na szczęście pokrewne rzeczowniki adaptacjaadopcja brzmią całkiem inaczej.

Adres, ­– wysyłamy listy na  adres znajomych lub pod ich adresem; słusznie krytykowane i nielogiczne jest sformułowanie !adres zamieszkania. Często spotykamy je w kwestionariuszach urzędowych, ale powinno być zastąpione innym, np. miejsce zamieszkania adres – stały, tymczasowy. Można robić aluzje pod czyimś adresem, zgłaszać pretensje pod czyimś adresem. Wyrażenie na adres, prawdopodobnie rusycyzm,  długo było krytykowane przez językoznawców. Obecnie jest tak rozpowszechnione, że bezzasadna jest walka z nim.

Akt – w liczbie mnogiej akty lub akta, w dopełniaczu aktów lub akt (zależnie od znaczenia). Mianownika akty (dopełniacz aktów) używa się z myślą o czyichś działaniach, o częściach utworu scenicznego lub wizerunku nagiego ciała (akty agresji, wystawa aktów dramatu). Te same formy odnosi się do pojedynczych dokumentów urzędowych lub prawnych (akty urodzenia, kopie aktów notarialnych). Jeśli natomiast chodzi o zbiór dokumentów lub zbiór ksiąg zawierających zapisy urzędowe, to mianownik brzmi akta , a dopełniacz akt (akta sądowe, wyciąg z akt).

Akwen  pochodzi od łac. aqua (woda), urobiony został na wzór rzeczownika teren. To tłumaczy, na czym polega błąd w zdaniu: !Rekreacyjne walory akwenów wodnych nie wymagają specjalnej reklamy (Życie Warszawy).  Akwen wodny jest traktowany jako pleonazm. Poprawnie jest tylko: Rekreacyjne walory akwenów (lub: zbiorników wodnych) nie wymagają specjalnej reklamy.

Aleja – w liczbie pojedynczej alei, w liczbie mnogiej też alei bądź alej , np. róg Alej (Alei) Jerozolimskich i Nowego Światu. Zgodnie z zasadami ortografii słowo to w nazwach ulic tylko wtedy powinno być pisane wielką literą, gdy występuje w liczbie mnogiej: Aleje Ujazdowskie, Aleje Jerozolimskie, Aleje Trzech Wieszczów, ale: Aleja Niepodległości, Aleja Pokoju.

Anomalia – odmienia się zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, tak jak bakalia albo emalia. Liczba mnoga brzmi anomalie, inaczej niż w zdaniu: ! Anomalia pogodowe są normą w naszym kraju (Dziennik Polski).  Błędna postać (!anomalia) to wynik analogi do rzeczowników chemikalia, archiwalia, muzykalia występujących tylko w liczbie mnogiej.

Awizo – w dopełniaczu liczby mnogiej awizów. Zgodnie z regułą można by się spodziewać formy awiz  (jak zero – zer), ale widocznie ta wydaje się zbyt krótka.

To by było na dzisiaj tyle. Z kolejną literą zmierzymy się za tydzień (10 czerwca). Już teraz zapraszam!

Hasła opracowane zostały na podstawie: M. Bańko, Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *