Nasz lajkonik, ten lajkonik, po Krakowie ciągle goni!

Tak – to już dzisiaj! W ostatni dzień oktawy Bożego Ciała w Krakowie harcuje lajkonik.
Jest to zabawa związana z legendą o napadzie Tatarów na miasto.
Tak samo nazywa się jeździec w stroju wschodnim harcujący na drewnianym koniku w czasie tej zabawy.
Ponieważ jest to nazwa zwyczaju, obowiązuje zapis małą literą.

W kronikach klasztoru norbertanek na krakowskim Zwierzyńcu pojawia się sformułowanie „dobosz z konikiem”. Ambroży Grabowski pisze o turku na koniu, a Konstanty Majeranowski o człowieku po tatarsku ubranym. Po raz pierwszy słowo „lajkonik” zanotował w 1866 roku archeolog Józef Łepkowski.
lajkonikWedług folklorysty Juliana Krzyżanowskiego słowo „lajkonik” wywodzi się ze staroniemieckiego słowa „Lai” oznaczającego bractwo cechowe. Według innego przypuszczenia jest to skrót okrzyku „lej” (czyli: „bij!”), którym zachęcano tatarzyna do rozdawania ciosów buławą, lub też „Hulaj!”. Niektórzy badacze (Ludwik Krzywicki) twierdzili, że źródłosłów lać – lej wynikał oblewania ludzi wodą (dyngusem), co miał rzekomo czynić tatarzyn w przeszłości; jeszcze inni (Ludwik Młynek) wyprowadzają wyraz „laj” z niemieckiego „Lauf”, „läuf”, jak mieli na konika wołać dawni niemieckojęzyczni mieszkańcy miasta, a także z „Leibpferd” (Szymon Matusiak) i „heiliger König”. Istnieje też prawdopodobieństwo, że nazwa ta dotarła do Krakowa ze Śląska, gdzie w miejscowej mowie wiosenny obchód króla majowego nazywano słowem „Leichkonik” (König = król).

W 2014 roku tradycja pochodu lajkonika, czy jak wolą inni konika zwierzynieckiego, została wpisana na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego stworzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest ona podstawą, by ta krakowska tradycja mogła być umieszczona na liście światowej UNESCO, na której znajdują się zwyczaje, tradycje i obrzędy z całego niemal świata. Ważną cechą dziedzictwa niematerialnego jest pokoleniowy przekaz i stałe jego odtwarzanie. Tradycyjny pochód lajkonika, który odbywa się co roku w Krakowie, został uznany za niematerialne dziedzictwo Polski jako jedno z pierwszych pięciu zjawisk kulturowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *