Słowniki, wydawnictwa poprawnościowe, poradniki

Dziś, zgodnie z obietnicą, w ramach naszego nowego cyklu "Wyrazy kłopotliwe – odkryj słowa, o których możesz nie mieć zielonego pojęcia" polecimy ciekawe słownikisłowniki oraz wydawnictwa poprawnościowe i poradniki:

Słowniki ortograficzne:

 Jak pisać? Razem czy osobno?, Edward Polański, Aldona Skudrzykowa, Warszawa 2010

Najnowszy słownik ortograficzny Najnowszy słownik ortograficzny, Jerzy Podracki, Warszawa 2008

Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Jerzy Podracki, Warszawa 2005

Wielki słownik ortograficzny Wielki słownik ortograficzny, Andrzej Markowski, Wioletta Wichrowska, Warszawa 2009

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Wydanie nowe, Edward Polański, Warszawa 2012

Leksykon ortograficzny Leksykon ortograficzny, Edward Polański, Piotr Żmigrodzki, Warszawa 2001

Podręczny słownik ortograficzny współczesnego języka polskiego Podręczny słownik ortograficzny współczesnego języka polskiego, Tomasz Karpowicz, Warszawa 1998

Skróty i skrótowce Skróty i skrótowce, Anna Czarnecka, Jerzy Podracki, Warszawa 1995

Słownik skrótów i skrótowców Słownik skrótów i skrótowców, Jerzy Podracki, Warszawa 1999

Wielki słownik skrótów i skrótowców Wielki słownik skrótów i skrótowców, Piotr Müldner-Nieckowski, Wrocław 2006

Słowniki ogólne języka polskiego

Słownik języka polskiego PWN Słownik języka polskiego PWN. Wydanie nowe, Warszawa 2011

Uniwersalny słownik języka polskiego Uniwersalny słownik języka polskiego, Jan Grzenia, Chorzów 2009

Uniwersalny słownik języka polskiego Uniwersalny słownik języka polskiego, Stanisław Dubisz, Warszawa 2004

Uniwersalny słownik języka polskiego PWN Uniwersalny słownik języka polskiego PWN (płyta CD), Warszawa 2008

Współczesny słownik języka polskiego Współczesny słownik języka polskiego (płyta CD), Bogusław Dunaj, Warszawa 2009

Inny słownik języka polskiego PWN Inny słownik języka polskiego PWN, Mirosław Bańko, Warszawa 2000

Nowy słownik języka polskiego PWN Nowy słownik języka polskiego PWN, Elżbieta Sobol, Warszawa 2002

Słowniki poprawnościowe

Czasownik polski Czasownik polski, Zygmunt Saloni, Warszawa 2010

Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Mirosław Bańko, Warszawa 2007

Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Małgorzata Kita, Edward Polański, Warszawa 2008

Słownik poprawnej polszczyzny Słownik poprawnej polszczyzny, Jan Grzenia, Chorzów 2005

Słownik porównań Słownik porównań, Mirosław Bańko, Warszawa 2006

Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych, Mirosław Bańko, Warszawa 2010

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Andrzej Markowski, Warszawa 2009

Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Władysław Lubaś, Stanisław Urbańczyk, Warszawa 1994

Słownik nazw własnych Słownik nazw własnych, Jan Grzenia, Warszawa 2003

Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński, Olsztyn 1992

Wydawnictwa poprawnościowe i poradniki

Edycja tekstów. Praktyczny poradnik Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Adam Wolański, Warszawa 2011

Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Łukasz Garbal, Warszawa 2011

Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Hanna Jadacka, Warszawa 2008

Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Andrzej Markowski, Warszawa 2009

Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Tomasz Karpowicz, Warszawa 2008

Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, Jerzy Bralczyk, Warszawa 2008

Polszczyzna na co dzień Polszczyzna na co dzień, Mirosław Bańko, Warszawa 2010

Poradnik interpunkcyjny Poradnik interpunkcyjny, Edward Polański, Marek Szopa, Ewa Dereń, Chorzów 2010

Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Monika Zaśko-Zielińska, Anna Majewska-Tworek, Tomasz Piekot, Warszawa 2008

Wykłady z polskiej składni Wykłady z polskiej składni, Renata Grzegorczykowa, Warszawa 2011

Zarys gramatyki polskiej Zarys gramatyki polskiej, Alicja Nagórko, Warszawa 2006

Słowniki inne

Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich, Stanisław Mędak, Kraków 2005

Słownik eufemizmów polskich Słownik eufemizmów polskich, Anna Dąbrowska, Warszawa 2005

Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Mirosław Bańko, Warszawa 2009

Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Maciej Grochowski, Warszawa 2008

Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych Słownik polszczyzny potocznej, Maciej Czeszewski, Warszawa 2008

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *