Czy pierwszy tydzień nowego roku może zaczynać się od 4 stycznia?

Powoli zaczynają spływać do nas kalendarze… I znów pojawił się odwieczny problem związany z numeracją tygodni w roku.

Ile tygodni ma rok kalendarzowy?

52 czy 53?  Czy 31 grudnia może należeć do pierwszego tygodnia nowego roku? Czy pierwszy tydzień nowego roku może zaczynać się od 4 stycznia? Wiecie?

Według europejskiej normy ISO 8601 tygodniom roku przyporządkowuje się kolejno numery od 1 do 53.

Pierwszym tygodniem kalendarzowym w obrębie danego roku jest tydzień zawierający pierwszy czwartek tego roku, czyli pierwszy stycznia musi wypaść nie później niż w czwartek. Podobnie ostatnim tygodniem roku jest tydzień zawierający ostatni czwartek roku.

Przykładowo 1 stycznia 2015 roku wypada w czwartek, dlatego cały tydzień jest pierwszym tygodniem nowego roku (rok 2014 ma więc tylko 52 tygodnie). Natomiast 1 stycznia w 2010 roku wypadł w sobotę, tak więc sobota i niedziela (1 i 2 stycznia) należały jeszcze do ostatniego tygodnia roku poprzedniego (2009), który tym sposobem miał 53 tygodnie.

Zasady w skrócie:

  1. tydzień jest to okres 7 dni,
  2. pierwszym tygodniem kalendarzowym w obrębie danego roku jest tydzień zawierający pierwszy czwartek tego roku,
  3. poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia kalendarzowego (ze względu na łatwiejsze rozliczenia handlowe i finansowe).

Oznacza to, że:

  • tygodnie są numerowane kolejno w obrębie danego roku,
  • tydzień posiada numer porządkowy w obrębie tego roku kalendarzowego, w którym zawierają się przynajmniej 4 dni tego tygodnia,
  • ostatnim tygodniem kalendarzowym w obrębie danego roku jest tydzień zawierający ostatni czwartek tego roku,
  • końcowe i początkowe dni danego roku kalendarzowego mogą należeć odpowiednio do pierwszego tygodnia roku następnego lub do ostatniego tygodnia roku poprzedniego,
  • przykładowo: dni 1-3 stycznia 2010 roku należą jeszcze do 53 tygodnia 2009 roku, a 1 tydzień 2010 roku rozpoczyna się 4 stycznia.

Przedstawiona numeracja tygodni stosowana jest głównie w Europie. W USA oraz Kanadzie pierwszym tygodniem roku jest tydzień zawierający 1 stycznia, nawet jeżeli wypada on w niedzielę. W Polsce nie ma obecnie aktualnej normy, która by regulowała powyższe zagadnienie. Jednak warto stosować przedstawione powyżej zasady, aby uniknąć wielu niejednoznaczności i rozbieżności z systemem europejskim.

Różnice dotyczą również pierwszego dnia tygodnia.  W Europie za pierwszy dzień tygodnia przyjmuje się poniedziałek ze względu na łatwiejsze rozliczenia finansowe i handlowe, ale np. na Bliskim Wschodzie za pierwszy dzień tygodnia uznaje się sobotę.

[1] Rozdział normy ISO 8601:2004 poświęcony reprezentacji dat i czasu, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=40874.

[2] Główny Urząd Miar, http://www.gum.gov.pl/pl/wiadomosci/informacje-i-komunikaty/numerowanie-tygodni-w-roku/.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *