napisz do nas  studio@editorial.pl     zadzwoń do nas  +48 609 573 298
szkolenia

Szkolenia z redagowania tekstów

Poznaj tajemnice języka

Tworzenie tekstów użytkowych oraz pism i publikacji firmowych


adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób tworzących pisma i publikacje firmowe, np.: komunikujących się z klientami poprzez telefon lub livechat, redagujących teksty na strony internetowe oraz wiadomości do intranetu. Na warsztaty zapraszamy pracowników działów HR, promocji, rzeczników prasowych oraz wszystkie osoby prowadzące korespondencję biurową.

cel i zakres

Celem szkolenia jest uporządkowanie zasad redagowania, przypomnienie reguł poprawności językowej, obyczajowej i edytorskiej obowiązujących w pismach i publikacjach branżowych. W zakres szkolenia wchodzi także omówienie formuł grzecznościowych w korespondencji i w innych relacjach biznesowych.

Programy przygotowane i prowadzone przez praktyków, ekspertów specjalizujących się w takich dziedzinach, jak prawo, marketing, językoznawstwo, edytorstwo. Korzystamy także z doświadczeń współpracujących z nami copywriterów.

formularz zgłoszeniowy

zapisy

Warunkiem zgłoszenia udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego lub przesłanie e-mailem na adres szkolenia@editorial.pl danych osoby zgłaszanej (imię, nazwisko, e-mail, stanowisko, telefon), danych firmy zgłaszającej lub osoby, na którą zostanie wystawiony rachunek (nazwa firmy/osoba fizyczna, NIP, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, branża/kategoria firmy) oraz otrzymanie e-mailowego potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników.

kontakt z organizatorem

Patrycja Bukowska
p.bukowska@editorial.pl; szkolenia@editorial.pl
tel. +48 601 578 248

kontakt

napisz do nas korekta na Facebooku korekta na Instagramie korekta na Pintereście korekta na Twitterze zadzwoń do nas płatność przez PayPal

Studio Editorial

korekta tekstów dane do kontaktu

tel.+48 609 573 298

Skype: studioeditorial

e-mail: studio@editorial.pl

korekta tekstów - kontakt

Studio Editorial jest marką spółki
Pressto Sp. z o.o.
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie
KRS: 0000608966
REGON: 364015264
NIP: 676-250-40-73
siedziba:
ul. Obozowa 50b/40, 30-383 Kraków, Polska
kapitał zakładowy: 5000 zł

korekta tekstów dane do przelewu

numer rachunku w PLN:
57 1090 2590 0000 0001 3239 5435

numer rachunku w EUR:
PL55 1090 2590 0000 0001 3239 5471

PayPal:
studio@editorial.pl